SHOWROOM NGỌC TRAI – PHÚ QUỐC

 

  • Số hiệu thang: GRE20
  • Số lượng: 2 thang cuốn hiệu GRE20
  • Năm thực hiện: 2019